Meest recente editie

 • No Picture
  door Hein Vrolijk Wat moeten (we) onze studenten leren? Deze vraag heeft de Groningse hoogleraar Dirk Bezemer in april 2019 aan collega-economen uit zijn netwerk voorgelegd. [...]
 • No Picture

  Meer kleinschalig hoger onderwijs!

  26 april 2019 // 0 reacties

  door Hein Vrolijk “We werken al heel lang met het marktdenken uit de jaren tachtig. Input/output criteria, rendement. Dat is zo langzamerhand uitgewerkt.” Fragment [...]
 • No Picture

  De docent centraal

  22 februari 2019 // 1 reactie

  door J.W.P. Kuijs Het Nederlandse onderwijs heeft sinds begin twintigste eeuw een verschuiving ondergaan, waarin het object van de kennis – de leerstof – steeds meer [...]
 • De rekentoets in het mbo: zwalkend beleid

  2 februari 2019 // 0 reacties

  door Toon Rekkers Inleiding Afgelopen november kwam minister Slob met een alternatief voor de rekentoets. Dit werd door veel collega’s met gejuich ontvangen. Het vak telt [...]
 • door Ton Bastings Meer dan een vierde deel van de Nederlandse bevolking heeft dagelijks te maken met onderwijs. Leraren spelen in dat onderwijs een centrale rol. Nederland [...]
 • No Picture
  door J.C. Brandenburg Toen Ron Bormans, de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, tijdens de bijeenkomst van BON van 21 april jl. het vigerende [...]

internationalisering hoger onderwijs

Editie februari 2018

 • Voorwoord: Meer urgentie graag!

  6 februari 2018 // 1 reactie

  Er lijkt momenteel maar weinig politieke urgentie te bestaan rond de onderwijsagenda, en dat geeft te denken. Met name het prangende probleem van de oplopende lerarentekorten krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient volgens BON-voorzitter Ad Verbrugge. [...]
 • 'Ondernemerschap' en '21st century skills' zijn hip in het beroepsonderwijs. Maar dit leidt niet bepaald tot hogere baankansen. Intussen is er een schreeuwend tekort aan vaklui. Zou dit wanbeleid een kwestie van geld zijn, vraagt Herman Blom zich af. [...]
 • Waarom ik vertrek uit het basisonderwijs

  6 februari 2018 // 37 reacties

  Het primair onderwijs is erg veranderd de afgelopen decennia: veel meer nadruk op toetsing, steeds meer administratie, slechtere pabo's. Het blijft een prachtig vak, maar Cornelis van der Horn besluit zijn lier aan de wilgen te hangen. [...]
 • Zowel de ontplooiingsgedachte uit de jaren zestig als het marktdenken uit de jaren tachtig hebben geleid tot de aantasting van de autonomie van het onderwijs. Jan Dirk Imelman legt uit hoe dit kon gebeuren en hoe we het tij kunnen keren. [...]
 • Sinds kort maakt het CDA deel uit van de regering. Zal dit leiden tot verbetering wat betreft het curriculum, de rekentoets en de Onderwijscoöperatie? Ben Verkroost, Huub Philippens en Charlotte Goulmy voelen Tweede Kamerlid Michel Rog aan de tand. [...]
 • Lachen en huilen om de toestand van het mbo

  6 februari 2018 // 0 reacties

  Net als onder meer Jan Siebelink en L.H. Wiener kent Lucas Zandberg, de auteur van De rendementsdenker, de lerarenkamer van binnenuit. Volgens Ton Bastings schreef hij een geslaagde satirische roman over het middelbaar beroepsonderwijs. [...]
 • De controverse over de rappe verengelsing van het hoger onderwijs loopt mede dankzij BON steeds hoger op. Felix Huygen stelt een aantal hardnekkige misvattingen van verengelsings-adepten aan de kaak. [...]
 • Onderwijs2032 heet tegenwoordig 'curriculum.nu'. Maar er liggen nog steeds dezelfde misvattingen aan ten grondslag. En docenten worden nog altijd aangesproken als kleuters, schrijft Karin den Heijer. [...]
 • Zó leer je rekenen

  6 februari 2018 // 0 reacties

  Hoe is het 'realistisch rekenen' ontstaan en welke misverstanden liggen hieraan ten grondslag? Welke rekenmethoden werken wél? 'Onderwijsgek' Marcel Schmeier schreef er een onderhoudend boek over. Een recensie van Gerard Verhoef. [...]
 • Champagne!

  6 februari 2018 // 0 reacties

  De bubbels staan klaar in huize-Jeronimoon. Voor als de lumpsumfinanciering dan eindelijk wordt afgeschaft – wat nog een tijdje kan duren. [...]

Curriculumherziening

Editie januari 2017

 • Voorwoord: Een turbulent jaar

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Het verschijnen van het rapport ‘Ons Onderwijs2032’ bleek de opmaat tot het vertrek van BON uit de Onderwijscoöperatie. De komende tijd zullen we nieuwe vormen van samenwerking opzetten om onze doelen te realiseren. [...]
 • Ben Wilbrink recenseert Why Knowledge Matters, het nieuwe boek van E.D. Hirsch, waarin deze wetenschapper gehakt maakt van de romantische ideeën die al een halve eeuw het westerse onderwijs teisteren. [...]
 • Een man op de pabo

  2 februari 2017 // 6 reacties

  Wat leer je nu daadwerkelijk op de pabo? Knutselsessies en kinderachtige toneelstukjes te over, maar aan de kennisoverdracht schort het nogal. Dit is een van de oorzaken van het mannentekort in het basisonderwijs. Mark van der Veen heeft wat suggesties ter verbetering. [...]
 • Het schoolvak Nederlands is een schrale cursus

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Al jaren staat het schoolvak Nederlands in een kwade reuk. Toch lijkt er weinig te veranderen, alle publicaties en manifesten ten spijt – terwijl het met enkele eenvoudige ingrepen al zoveel beter kan, betoogt Peter Kortz. [...]
 • Langer naar school, minder leren

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Men moet steeds langer doorgaan in het onderwijs om zich te onderscheiden. En steeds meer ouders willen een hoge opleiding voor hun kinderen, waardoor het niveau steeds verder daalt, betoogt J.C. Traas. [...]
 • Burgerschap onderwijzen? Begin er niet aan!

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Enkele jaren geleden heeft Engeland geëxperimenteerd met de verplichte invoering van het vak burgerschap in het onderwijs. Het was geen succes, meent Marianne Talbot, dus dit voorbeeld verdient geen navolging. [...]
 • Nederland heeft sinds tijden de mond vol van 'een leven lang leren'. Maar komt er in de praktijk wel iets van terecht? Neen, betoogt Herman Blom. Een kijkje bij de oosterburen leert ons hoe het ook kan. [...]
 • Waarom BON uit de Onderwijscoöperatie stapte

  2 februari 2017 // 0 reacties

  Op 27 oktober heeft BON na rijp beraad besloten uit de Onderwijscoöperatie te stappen. Na jaren van frustratie over het functioneren van de organisatie, waarbij er ondanks herhaaldelijk aandringen niets veranderde, was de maat vol. [...]
 • Onderwijs als verdienmodel

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Steve Jobsscholen, Onderwijs2032, het lerarenregister – het zijn volgens columnist Jeronimoon allemaal gouden kansen voor handige jongens om lekker te cashen. Met goed onderwijs hebben deze zaken weinig te maken. [...]

Onderzoek lumpsum

 • In 2013 stelde de overheid honderden miljoenen beschikbaar voor docenten. Maar dit geld is grotendeels op de bank blijven staan, en de beloofde 3000 extra docenten zijn er bij lange na niet gekomen. BON biedt een analyse en een mogelijke oplossing. [...]