hbo

Hou op over ‘ondernemerschap’ en laat ze een vak leren!

6 februari 2018 // 2 reacties

'Ondernemerschap' en '21st century skills' zijn hip in het beroepsonderwijs. Maar dit leidt niet bepaald tot hogere baankansen. Intussen is er een schreeuwend tekort aan vaklui. Zou dit wanbeleid een kwestie van geld zijn, vraagt Herman Blom zich af. [...]

Mbo: neem een voorbeeld aan Duitsland

23 december 2015 // 3 reacties

Nederlandse beroepsopleidingen sluiten met hun brede aandacht voor adaptief vermogen en andere 21st century skills niet aan bij de arbeidsmarkt. Tijd om een kijkje te nemen bij onze oosterburen, waar op het ambacht gericht onderwijs uitstekende resultaten behaalt, betoogt Herman Blom. [...]

Het groot manifest der Nederlandse taal

23 december 2015 // 0 reacties

Ad Verbrugge e.a., verenigd in het Taalcollectief, publiceerden in NRC Handelsblad dit manifest, dat veel weerklank vond. Hierdoor is het toenemende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands ook op de agenda van de politiek gekomen. [...]

Verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs

23 december 2015 // 1 reactie

Onze universiteiten en hogescholen zijn massaal aan het verengelsen. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, van de taalrijkdom van studenten, en van een meer diverse oriëntatie op taal en cultuur, kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming, betoogt Ad Verbrugge. [...]

Werken aan Bildung

8 december 2014 // 0 reacties

Aan het einde van de achttiende eeuw werd de term 'Bildung' voor het eerst in zijn didactische betekenis gebruikt als vertaling van self-education, zelfonderwijs; een verwijzing naar zowel ‘algemene ontwikkeling’ als ‘persoonlijke vorming’. [...]

Waarom competenties boven basiskennis in het hbo?

8 december 2014 // 1 reactie

Het hbo levert beroepsbeoefenaars op die de beroepsvaardigheden beheersen, die goed kunnen samenwerken, dynamisch en ondernemend zijn. Dat is tenminste de bedoeling. Het onderwijs dient goed aan te sluiten bij de beroepspraktijk, en die, zo wordt vaak gezegd, verandert snel. [...]