voorwoord

Voorwoord: Meer urgentie graag!

6 februari 2018 // 1 reactie

Er lijkt momenteel maar weinig politieke urgentie te bestaan rond de onderwijsagenda, en dat geeft te denken. Met name het prangende probleem van de oplopende lerarentekorten krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient volgens BON-voorzitter Ad Verbrugge. [...]

Voorwoord: Een turbulent jaar

2 februari 2017 // 1 reactie

Het verschijnen van het rapport ‘Ons Onderwijs2032’ bleek de opmaat tot het vertrek van BON uit de Onderwijscoöperatie. De komende tijd zullen we nieuwe vormen van samenwerking opzetten om onze doelen te realiseren. [...]

Voorwoord: Rendementsdenken en beroepseer

24 mei 2015 // 0 reacties

Het studentenprotest stemt op veel punten overeen met de kritiek van Beter Onderwijs Nederland op de ontwikkelingen aan de universiteit en in het onderwijs als geheel; mede om die reden hebben we al vroeg onze steun aan de acties gegeven. [...]

Voorwoord: Bildung terug van weggeweest?

8 december 2014 // 1 reactie

Eens in de zoveel tijd duiken er binnen de wereld
 van het onderwijs modieuze termen of slogans op die de belofte in zich dragen van een glanzende nieuwe toekomst. Bijvoorbeeld ‘Het nieuwe leren’, ‘competentieonderwijs’ en nu 'Bildung'. [...]

Voorwoord: Van kwantiteit naar kwaliteit?

1 maart 2014 // 0 reacties

Ad Verbrugge Op zaterdag 5 april 2014 zal bij het IVA in Driebergen onze achtste jaarvergadering plaatsvinden met aansluitend het symposium ‘Van kwantiteit naar [...]