Zó leer je rekenen

'Effectief rekenonderwijs op de basisschool' van Marcel Schmeier gerecenseerd

door Gerard Verhoef

Marcel Schmeier bewerkte eerder het boek Expliciete Directe Instructie van John Hollingsworth voor de Nederlandse situatie. Hierin laat hij zien op welke manieren goed modern klassikaal onderwijs gegeven kan worden. Schmeier pleit voor de leraar die voordoet en de leerlingen die samen en later ook alleen werken. Dit is een trendbreuk met het idee dat leerlingen zoveel mogelijk zelf zouden moeten ontdekken.

In Effectief rekenonderwijs op de basisschool geeft Schmeier een uitgebreide theoretische achtergrond van de verschillende stromingen die sinds de jaren tachtig het reken- en wiskundeonderwijs verdeelden. Hij bespreekt de achtergronden van de rekendidactische veranderingen die onder de noemer realistisch rekenen hebben plaatsgevonden en wijst op de misverstanden die aan de basis hiervan staan. Daarbij verwijst hij naar internationaal onderzoek en naar het werk van prof. dr. Jan van de Craats. Het boek heeft een voorwoord van prof. dr. em. Gerard ’t Hooft, de beroemde Nederlandse winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde. Schmeier gaat met zijn boek beslist niet over één nacht ijs, niet in het minst omdat hij ruime ervaring als leraar basisonderwijs heeft en momenteel werkt als onderwijsadviseur. Het is een boek dat solide theorie koppelt aan concrete praktische voorbeelden. Die combinatie van helder verwoorde theorie en ervaren praktijk maakt dit boek uniek.

Effectief rekenonderwijs op de basisschool bevat zes hoofdstukken: een theoretische inleiding in hoofdstuk 1, een praktisch hoofdstuk 2 over effectief rekenonderwijs in de klas, hoofdstuk 3 over omgaan met verschillen, hoofdstuk 4 over het belang van automatiseren, hoofdstuk 5 over de veelgebruikte verhaal- en contextsommen en hoofdstuk 6 over effectief rekenonderwijs op schoolniveau.

Omdat Schmeier plezierig schrijft en zijn doelgroep goed kent, is het boek zeer geschikt voor pabo-studenten en voor ieder ander die bij het basisonderwijs betrokken is. Het zou ook een uitstekende basis kunnen zijn voor teamtrainingen over het rekenonderwijs. We bevelen het dan ook van harte aan. Sterker, het is verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in het rekenonderwijs.


Gerard Verhoef is docent wiskunde in het hbo, was begin jaren tachtig betrokken bij het toenmalige IOWO – dat aan de basis stond van de veranderingen in de rekendidactiek – en was lerarenopleider voor zowel het voortgezet als voor het primair onderwijs. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Goed Rekenonderwijs en van Beter Onderwijs Nederland.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*