mei 2015

Voorwoord: Rendementsdenken en beroepseer

24 mei 2015 // 0 reacties

Het studentenprotest stemt op veel punten overeen met de kritiek van Beter Onderwijs Nederland op de ontwikkelingen aan de universiteit en in het onderwijs als geheel; mede om die reden hebben we al vroeg onze steun aan de acties gegeven. [...]

Beschermde status leraar herstelt balans in onderwijs

24 mei 2015 // 12 reacties

Vanaf 2017 is het beroepsregister voor leraren een feit. Leraren zijn zelf eigenaar van dat register. Wie een loopbaan voor de klas ambieert, moet zich registreren en wordt geacht zijn vak bij te houden. Een goede zaak, vindt AOb-voorzitter Walter Dresscher. [...]

Leve de geesteswetenschappen!

24 mei 2015 // 1 reactie

De strijd van de studenten tegen de teloorgang van de geesteswetenschappen gaat filosofiedocent Martien Schreurs bijzonder aan het hart, omdat deze strijd ook gaande is aan zijn Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. [...]

Kleinschaligheid loont in het mbo

24 mei 2015 // 2 reacties

Uit de JOB-monitor blijkt al jaren hetzelfde: in het mbo doen de kleine scholen en vakscholen het beter dan grote scholen. Studenten aan vakscholen zijn over de hele linie tevredener dan die aan roc's en aoc's. Toon Rekkers vat de onderzoeksresultaten voor u samen. [...]

Hoe een excellente school ten onder ging

24 mei 2015 // 15 reacties

Ton Bastings recenseert 'Mannen van Maasoord' van Lein van der Wulp. In deze vlot geschreven roman worden hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs zoals schaalvergroting en afnemende autonomie van docenten becommentarieerd. [...]

Examencijfers uit de hoge hoed

24 mei 2015 // 3 reacties

Bij een aantal centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt de computer gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid om de examenvragen geheim te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Rekentoets. Een kwalijke zaak, meent wiskundedocent Karin den Heijer. [...]

De fopacademici van de lerarenopleiding

24 mei 2015 // 0 reacties

Aafke Romeijn beschrijft haar ervaringen met de universitaire lerarenopleiding: eindeloze portfolio’s, zelfreflectieverslagen, huilende studenten en overspannen docenten. ‘Verstand op nul, vooral niet te kritisch zijn en een jaartje doorbijten; dan is het allemaal voorbij.’ [...]

Reken af met de afrekencultuur

24 mei 2015 // 4 reacties

Wie de politiek volgt merkt een toename van controle, overmatige nadruk op getalsmatige opbrengsten, afrekencultuur en sancties. De ruimte en de autonomie van school en professional worden verder teruggeschroefd. Het kan ook anders, meent SP-Kamerlid Tjitske Siderius. [...]

Waardevolle kennis

24 mei 2015 // 3 reacties

De zoon van Sietske Albertz-Bergsma gaat voor het eerst naar de basisschool. Dit zet haar aan tot mijmeringen over de waarde van kennis, over ontheemde taal en over de drogreden dat de maatschappij voortdurend verandert en het onderwijs steeds moet meeveranderen. [...]