Voorwoord: Meer urgentie graag!

Het nieuwe kabinet Rutte III is nu enkele maanden van start, maar het is nog moeilijk te zeggen wat het onderwijsbeleid voor de komende vier jaar zal worden. Zeker wat het hoger onderwijs betreft zijn in het regeerakkoord weliswaar enkele bemoedigende punten opgenomen, maar in hoeverre die in concreet beleid zullen uitmonden, valt nog te bezien. Er lijkt momenteel maar weinig urgentie te bestaan rond de onderwijsagenda, en dat op zichzelf geeft al te denken! Je zou van de eerste honderd dagen toch iets meer mogen verwachten. Met name het prangende probleem van de oplopende lerarentekorten krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient.

Waar BON rond de kwestie van de doorgeslagen internationalisering en de verengelsing van het hoger onderwijs enkele jaren geleden nog een roepende was in de woestijn, zien we sinds deze zomer dat er veel bijval is voor onze opvattingen. Ook het regeerakkoord komt ons op dit punt tegemoet. Maar afgaande op recente uitlatingen van minister Van Engelshoven moeten we helaas ook vaststellen dat er vooralsnog weinig lijkt te veranderen in het gevoerde beleid. Vermoedelijk speelt het innerlijk verdeelde politieke profiel van het kabinet een grote rol in deze tweeslachtige opstelling. Datzelfde geldt trouwens ook voor de plannen rond het register en de uitvoering van curriculum.nu, voorheen Onderwijs2032. Het betekent in ieder geval dat er voor BON veel werk aan de winkel is. Als er de komende maanden niets verandert, zullen we ons voornemen om een proces tegen de staat te beginnen ten uitvoer brengen. We houden u op de hoogte!

Wat deze Vakwerk betreft: er is een mooi stuk opgenomen over de verengelsing van het hoger onderwijs van de hand van Felix Huygen, wiens prachtige artikel in de Volkskrant deze zomer een stortvloed aan reacties ontketende. Felix zet de argumenten voor en tegen nog eens helder op een rij. Daarnaast ook een interessante bijdrage van Herman Blom over de schaduwzijde van een te grote nadruk op ‘ondernemerschap’ in het beroepsonderwijs, ten koste van vakonderwijs. Prof. dr. Imelman wijst in zijn doorwrochte artikel op de verantwoordelijkheid van de politiek voor het bewaken van het curriculum: maar daartoe is wel een cultureel vormingsideaal nodig! Verder een hartenkreet van Cornelis van der Horn die, na veertig jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt, de pijp aan Maarten geeft. Ook noem ik hier nog prikkelende recensie van de onderwijsroman De rendementsdenker van de hand van Lucas Zandberg, geschreven door ons bestuurslid en huis-neerlandicus Tom Bastings!

Al met al weer een mooie en lezenswaardige Vakwerk, belangwekkend voor iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt.

Ad Verbrugge

1 reactie op Voorwoord: Meer urgentie graag!

  1. Zelf vermoed ik dat de politiek het er gewoon bij laat zitten: ze zijn veel te druk met “de economie te herstellen”, daarmee bedoelend dat zij erg veel bezig zijn om de big corporates en de grote banken het erg naar de zin te maken. Ze hopen daarmee in hun leven na de politiek een mooie baan te scoren bij die instellingen.
    Geloof je me niet: kijk dan naar de plekken waar ze heen verdwijnen met salarissen van we 3 tot 6 keer de balkenendenorm.
    En ja! Ik ben erg cynisch geworden, erger nog dan ik hier laat zien.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*