universiteit

Meer kleinschalig hoger onderwijs!

26 april 2019 // 0 reacties

door Hein Vrolijk “We werken al heel lang met het marktdenken uit de jaren tachtig. Input/output criteria, rendement. Dat is zo langzamerhand uitgewerkt.” Fragment [...]

We’re only in it for the money

8 juni 2018 // 1 reactie

Wie dacht dat de bestuurders van universiteiten en hogescholen zouden voorstellen de intussen zwaar bekritiseerde instroom van buitenlandse studenten terug te dringen, komt bedrogen uit. Integendeel, volgens hun recente Internationaliserings-agenda mikken ze op het 'doortrekken (van de) huidige trends'. [...]

Michel Rog (CDA): ‘De lumpsum gaat er anders uitzien’

6 februari 2018 // 0 reacties

Sinds kort maakt het CDA deel uit van de regering. Zal dit leiden tot verbetering wat betreft het curriculum, de rekentoets en de Onderwijscoöperatie? Ben Verkroost, Huub Philippens en Charlotte Goulmy voelen Tweede Kamerlid Michel Rog aan de tand. [...]

Langer naar school, minder leren

2 februari 2017 // 1 reactie

Men moet steeds langer doorgaan in het onderwijs om zich te onderscheiden. En steeds meer ouders willen een hoge opleiding voor hun kinderen, waardoor het niveau steeds verder daalt, betoogt J.C. Traas. [...]

Stop de bètaficering van de sociale wetenschappen

19 mei 2016 // 3 reacties

De sociale wetenschappen proberen de bèta's na te bootsen door zo veel mogelijk in cijfers te vervatten. Gamma's met observatie, casuïstiek, beschrijving en duiding als wapens krijgen haast geen financiering meer. Ten onrechte, betoogt Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins. [...]

Het groot manifest der Nederlandse taal

23 december 2015 // 0 reacties

Ad Verbrugge e.a., verenigd in het Taalcollectief, publiceerden in NRC Handelsblad dit manifest, dat veel weerklank vond. Hierdoor is het toenemende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands ook op de agenda van de politiek gekomen. [...]

Verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs

23 december 2015 // 1 reactie

Onze universiteiten en hogescholen zijn massaal aan het verengelsen. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, van de taalrijkdom van studenten, en van een meer diverse oriëntatie op taal en cultuur, kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming, betoogt Ad Verbrugge. [...]

Leve de geesteswetenschappen!

24 mei 2015 // 1 reactie

De strijd van de studenten tegen de teloorgang van de geesteswetenschappen gaat filosofiedocent Martien Schreurs bijzonder aan het hart, omdat deze strijd ook gaande is aan zijn Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. [...]

‘We mogen niemand van Bildung uitsluiten’

8 december 2014 // 0 reacties

Wat is eigenlijk de achtergrond van het begrip Bildung? En in hoeverre heeft het tegenwoordig nog waarde in de gemeenschap waar het begrip zijn oorsprong vindt? BON vroeg twee Duitstalige deskundigen naar de betekenis van Bildung. [...]

Werken aan Bildung

8 december 2014 // 0 reacties

Aan het einde van de achttiende eeuw werd de term 'Bildung' voor het eerst in zijn didactische betekenis gebruikt als vertaling van self-education, zelfonderwijs; een verwijzing naar zowel ‘algemene ontwikkeling’ als ‘persoonlijke vorming’. [...]

De stem van de meester

8 december 2014 // 0 reacties

Als kleuter kreeg ik voor mijn verjaardag fotoboeken over Afrika, wilde dieren en alle vlaggen van de wereld. Al bladerend wees mijn vader op de Kilimanjaro, het verschil tussen de Afrikaanse en de Aziatische olifant en de bijzondere vorm van de Nepalese vlag. [...]

Iedereen academicus

20 december 2013 // 0 reacties

door Felix Huygen ‘If thought corrupts language, language can also corrupt thought.’ – George Orwell, Politics and the English Language ‘Academicus’ is het nieuwe [...]
1 2