Dyslexie of nie

12 april 2012 Onderwijsgek 0

Soms klapper ik met mijn oren en moet ik drie keer slikken. Bijvoorbeeld als ik op een onderwijsforum lees dat er in één klas maar liefst vijf kinderen zitten met een dyslexieverklaring. Als er in één groep zoveel kinderen zitten met dyslexie, dan moeten alle alarmbellen op een school gaan rinkelen. Er zou dan niet gesproken moeten worden van dyslexie, maar van een ernstig kwaliteitsprobleem.

Even wat achterliggende informatie over dyslexie:
In Nederland mag de diagnose ‘dyslexie’ gesteld worden door een gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog die is opgenomen in het BIG-register. Dyslexie kan enkel worden vastgesteld als er kan worden uitgesloten dat het kind slecht onderwijs heeft gehad.

Dikke leraren

1 september 2009 Onderwijsgek 6

De handleiding van mijn leesmethode bestaat uit meer dan 600 bladzijden. Per dag staat er uitgebreid beschreven wat de leerkracht moet zeggen en doen. Als je de handleiding precies volgt, leren de kinderen veilig lezen.
Leerkrachten basisonderwijs dreigen steeds afhankelijker te worden van methodes. Alles wordt hen voorgekauwd. Het zicht op het leerproces wordt hen hierdoor ontnomen. Hiermee verdwijnt ook de mogelijkheid om succesvol te kunnen ingrijpen in het leerproces van de leerlingen. De leerkracht wordt steeds dunner en de methode steeds dikker.

Als je echter vanuit het proces werkt, ben je veel minder afhankelijk van de methodematerialen. Je kan dan alles gebruiken dat in het proces past. Hiervoor is wel een stevige kennisbasis bij de leerkracht vereist.