Directe Instructie FAQ

19 februari 2018 Onderwijsgek 0

  Wat is Directe Instructie? Directe Instructie (DI) is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen de gelegenheid krijgen […]