Experimenteren

29 november 2017 Onderwijsgek 3

Nederlandse basisscholen bepalen zelf in grote mate hoe ze hun onderwijs vormgeven. Dit is wettelijk verankerd in artikel 23 van de Grondwet en het biedt […]

Oefening baart kunst

14 augustus 2017 Onderwijsgek 0

Tijdens een lesobservatie in een rekenles vertelde de leerkracht mij trots dat de school extra materialen en werkboekjes had aangeschaft voor het automatiseren van de […]

Kwaliteitsverschillen

23 april 2017 Onderwijsgek 0

In De staat van het onderwijs 2015/2016 die deze maand verscheen, staat een intrigerende grafiek. Hierin zijn de gemiddelde toetsscores van basisscholen afgezet tegen het percentage […]

Wij willen lesgeven!

4 april 2017 Onderwijsgek 0

Vandaag ben ik in Friesland om een schoolteam te helpen de kwaliteit van hun rekenlessen te verbeteren. Terwijl ik enthousiast vertel over lesdoelen, lesgeven en […]

Dyslexie of nie

12 april 2012 Onderwijsgek 0

Soms klapper ik met mijn oren en moet ik drie keer slikken. Bijvoorbeeld als ik op een onderwijsforum lees dat er in één klas maar liefst vijf kinderen zitten met een dyslexieverklaring. Als er in één groep zoveel kinderen zitten met dyslexie, dan moeten alle alarmbellen op een school gaan rinkelen. Er zou dan niet gesproken moeten worden van dyslexie, maar van een ernstig kwaliteitsprobleem.

Even wat achterliggende informatie over dyslexie:
In Nederland mag de diagnose ‘dyslexie’ gesteld worden door een gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog die is opgenomen in het BIG-register. Dyslexie kan enkel worden vastgesteld als er kan worden uitgesloten dat het kind slecht onderwijs heeft gehad.

Meester Max

23 november 2010 Onderwijsgek 7

Hij geeft al flink wat jaren les op de basisschool en leert met veel geduld alle kinderen lezen, spellen en rekenen: meester Max.
Veel van de van buitenaf opgelegde onzin heeft hij buiten zijn klas weten te houden of zodanig weten te vertalen dat de onderwijskwaliteit er niet door wordt aangetast. Altijd heeft hij vastgehouden aan het basisrecept dat goed werkt: instructie geven, samen inoefenen, en voldoende tijd om het verder eigen te maken om het tot slot te kunnen toepassen in de praktijk.

Soeraja en de staartdeling

30 september 2010 Onderwijsgek 15

Soeraja was een leuke meid die in het tafelgroepje vooraan in de klas zat. Dit was het laatste jaar op de basisschool, volgend jaar zou ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Niet naar de havo of het vwo, zoals de meeste van haar klasgenootjes, maar naar het vmbo-k. Soeraja had moeite met de leerstof, maar bleef altijd vrolijk en was een echte doorzetter.
Toen ik de rekenles wilde starten met een instructie over het delen van grote getallen, pakte ze haar spullen op en liep de klas uit. Ik zette de klas aan het werk en liep haar achterna de gang op. Daar zat ze met een dikke map werkbladen helemaal alleen aan een tafel.