editie

Vernieuwers vallen in herhaling

23 december 2015 // 0 reacties

Iedereen mocht voorstellen doen voor Onderwijs2032. Je hoeft echt geen visionair te zijn om op voorhand te weten dat dit een uitnodiging is aan alle zweverige, jaloerse, en bezemberijdende types om hun waanzinnigheid tentoon te spreiden, meent columnist Jeronimoon. [...]

Voorwoord: Rendementsdenken en beroepseer

24 mei 2015 // 0 reacties

Het studentenprotest stemt op veel punten overeen met de kritiek van Beter Onderwijs Nederland op de ontwikkelingen aan de universiteit en in het onderwijs als geheel; mede om die reden hebben we al vroeg onze steun aan de acties gegeven. [...]

Beschermde status leraar herstelt balans in onderwijs

24 mei 2015 // 12 reacties

Vanaf 2017 is het beroepsregister voor leraren een feit. Leraren zijn zelf eigenaar van dat register. Wie een loopbaan voor de klas ambieert, moet zich registreren en wordt geacht zijn vak bij te houden. Een goede zaak, vindt AOb-voorzitter Walter Dresscher. [...]

Leve de geesteswetenschappen!

24 mei 2015 // 1 reactie

De strijd van de studenten tegen de teloorgang van de geesteswetenschappen gaat filosofiedocent Martien Schreurs bijzonder aan het hart, omdat deze strijd ook gaande is aan zijn Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. [...]

Kleinschaligheid loont in het mbo

24 mei 2015 // 2 reacties

Uit de JOB-monitor blijkt al jaren hetzelfde: in het mbo doen de kleine scholen en vakscholen het beter dan grote scholen. Studenten aan vakscholen zijn over de hele linie tevredener dan die aan roc's en aoc's. Toon Rekkers vat de onderzoeksresultaten voor u samen. [...]

Hoe een excellente school ten onder ging

24 mei 2015 // 15 reacties

Ton Bastings recenseert 'Mannen van Maasoord' van Lein van der Wulp. In deze vlot geschreven roman worden hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs zoals schaalvergroting en afnemende autonomie van docenten becommentarieerd. [...]

Examencijfers uit de hoge hoed

24 mei 2015 // 3 reacties

Bij een aantal centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt de computer gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid om de examenvragen geheim te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Rekentoets. Een kwalijke zaak, meent wiskundedocent Karin den Heijer. [...]

De fopacademici van de lerarenopleiding

24 mei 2015 // 0 reacties

Aafke Romeijn beschrijft haar ervaringen met de universitaire lerarenopleiding: eindeloze portfolio’s, zelfreflectieverslagen, huilende studenten en overspannen docenten. ‘Verstand op nul, vooral niet te kritisch zijn en een jaartje doorbijten; dan is het allemaal voorbij.’ [...]

Reken af met de afrekencultuur

24 mei 2015 // 4 reacties

Wie de politiek volgt merkt een toename van controle, overmatige nadruk op getalsmatige opbrengsten, afrekencultuur en sancties. De ruimte en de autonomie van school en professional worden verder teruggeschroefd. Het kan ook anders, meent SP-Kamerlid Tjitske Siderius. [...]

Waardevolle kennis

24 mei 2015 // 3 reacties

De zoon van Sietske Albertz-Bergsma gaat voor het eerst naar de basisschool. Dit zet haar aan tot mijmeringen over de waarde van kennis, over ontheemde taal en over de drogreden dat de maatschappij voortdurend verandert en het onderwijs steeds moet meeveranderen. [...]

Voorwoord: Bildung terug van weggeweest?

8 december 2014 // 1 reactie

Eens in de zoveel tijd duiken er binnen de wereld
 van het onderwijs modieuze termen of slogans op die de belofte in zich dragen van een glanzende nieuwe toekomst. Bijvoorbeeld ‘Het nieuwe leren’, ‘competentieonderwijs’ en nu 'Bildung'. [...]

‘We mogen niemand van Bildung uitsluiten’

8 december 2014 // 0 reacties

Wat is eigenlijk de achtergrond van het begrip Bildung? En in hoeverre heeft het tegenwoordig nog waarde in de gemeenschap waar het begrip zijn oorsprong vindt? BON vroeg twee Duitstalige deskundigen naar de betekenis van Bildung. [...]

Werken aan Bildung

8 december 2014 // 0 reacties

Aan het einde van de achttiende eeuw werd de term 'Bildung' voor het eerst in zijn didactische betekenis gebruikt als vertaling van self-education, zelfonderwijs; een verwijzing naar zowel ‘algemene ontwikkeling’ als ‘persoonlijke vorming’. [...]
1 2 3 4 5 6 7