editie

Onderwijskundigen?

20 december 2013 // 0 reacties

door Jesse Jeronimoon Geloof me! In het gewone leven, en daarmee bedoel ik de momenten waarop ik niet schrijf, ben ik een aimabel mens, verdraagzaam, goedertieren, [...]

500 miljoen voor het onderwijs

20 december 2013 // 0 reacties

door Hans Duijvestijn Bij opeenvolgende onderwijsakkoorden werd 1,3 miljard euro extra aan investeringen in ons onderwijs beloofd. Bij een nadere analyse blijkt daar netto [...]

Iedereen academicus

20 december 2013 // 0 reacties

door Felix Huygen ‘If thought corrupts language, language can also corrupt thought.’ – George Orwell, Politics and the English Language ‘Academicus’ is het nieuwe [...]

Mijmeringen: Loten in plaats van verkiezingen

20 december 2013 // 0 reacties

door Gerard Verhoef Plotseling zat ik op het puntje van mijn stoel. De Vlaming David Van Reybrouck pleitte bij Buitenhof voor democratie zonder verkiezingen. Het zal wel aan [...]

‘Dan ga je toch fuseren?’

20 december 2013 // 0 reacties

Dick Harms, directeur van de Leidse instrumentmakers School (LiS) door Fenna Vergeer We zitten in de lerarenkamer van de Leidse instrumentmakers School. Fenna Vergeer, [...]

List en bedrog, ook in het mbo

20 december 2013 // 0 reacties

door Toon Rekkers (docent in het middelbaar beroepsonderwijs) Het lijkt alsof het sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 normaal is geworden dat er zowel in de [...]

Over de doodgezwegen roman van een ziener

20 december 2013 // 1 reactie

door Ton Bastings Door het smaadproces tegen A.F.Th. van der Heijden, het gekrakeel over de biografie van W.F. Hermans en de huidige academische fraude, is de in 1969 uit de [...]

Voorwoord: Eerste digitale editie

1 juli 2013 // 0 reacties

Ad Verbrugge Met gepaste trots presenteren wij de eerste digitale uitgave van ons verenigingsblad Vakwerk. Ik hoop
 van harte dat u Vakwerk ook in deze vorm weet te [...]

Bericht uit de Onderwijscoöperatie

1 juli 2013 // 0 reacties

door Cécile Heesterman Om het geheugen op te frissen, de in 2011 opgerichte Onderwijscoöperatie, de OC, is een samenwerkingsverband van de vijf belangrijkste [...]

De school als decor 
voor debuutroman

1 juli 2013 // 0 reacties

door Ton Bastings Jan Siebelink kan men met een gerust hart de Theo Thijssen noemen van het middelbareschoolleven. In bijna alle romans van Siebelink vormt het onderwijs een [...]

Mijmeringen

1 juli 2013 // 0 reacties

door Jesse Jeronimoon Sinds de eeuwwisseling is het Nederlandse onderwijs in de ban van organisatiedeskundigen, ICT-goeroes en adviserende technocraten terechtgekomen. Niet [...]

Lumpsum: zegen of paard van Troje?

1 juli 2013 // 0 reacties

door Hans Duijvestijn In de afgelopen twintig jaar is geleidelijk in het hele onderwijs de lumpsum ingevoerd. Het begrip lumpsum houdt in dat schoolbesturen vrij zijn in de [...]
1 4 5 6