voortgezet onderwijs

Naar een 10 voor Nederlands

23 december 2015 // 3 reacties

Het schoolvak Nederlands bevindt zich in een grote crisis. Leerlingen leren geen zaken waar ze iets aan hebben, en ze beleven evenmin enig genoegen aan het gebodene. Hoe het tij te keren? Taalwetenschapper Marc van Oostendorp heeft wel een paar ideeën. [...]

Beperk de stortvloed aan ideetjes

23 december 2015 // 0 reacties

Het onderwijs zucht onder controledwang, vindt Pier Bergsma. Ouders zouden medewerking kunnen weigeren aan afvinklijstjes en observatieschema’s op weg naar het ideale en maakbare kind. Maar dit gebeurt niet; de Angelsaksische top-downstructuur viert hoogtij. [...]

Vernieuwers vallen in herhaling

23 december 2015 // 0 reacties

Iedereen mocht voorstellen doen voor Onderwijs2032. Je hoeft echt geen visionair te zijn om op voorhand te weten dat dit een uitnodiging is aan alle zweverige, jaloerse, en bezemberijdende types om hun waanzinnigheid tentoon te spreiden, meent columnist Jeronimoon. [...]

Beschermde status leraar herstelt balans in onderwijs

24 mei 2015 // 12 reacties

Vanaf 2017 is het beroepsregister voor leraren een feit. Leraren zijn zelf eigenaar van dat register. Wie een loopbaan voor de klas ambieert, moet zich registreren en wordt geacht zijn vak bij te houden. Een goede zaak, vindt AOb-voorzitter Walter Dresscher. [...]

Hoe een excellente school ten onder ging

24 mei 2015 // 15 reacties

Ton Bastings recenseert 'Mannen van Maasoord' van Lein van der Wulp. In deze vlot geschreven roman worden hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs zoals schaalvergroting en afnemende autonomie van docenten becommentarieerd. [...]

Examencijfers uit de hoge hoed

24 mei 2015 // 3 reacties

Bij een aantal centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt de computer gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid om de examenvragen geheim te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Rekentoets. Een kwalijke zaak, meent wiskundedocent Karin den Heijer. [...]

Reken af met de afrekencultuur

24 mei 2015 // 4 reacties

Wie de politiek volgt merkt een toename van controle, overmatige nadruk op getalsmatige opbrengsten, afrekencultuur en sancties. De ruimte en de autonomie van school en professional worden verder teruggeschroefd. Het kan ook anders, meent SP-Kamerlid Tjitske Siderius. [...]

‘We mogen niemand van Bildung uitsluiten’

8 december 2014 // 0 reacties

Wat is eigenlijk de achtergrond van het begrip Bildung? En in hoeverre heeft het tegenwoordig nog waarde in de gemeenschap waar het begrip zijn oorsprong vindt? BON vroeg twee Duitstalige deskundigen naar de betekenis van Bildung. [...]

Bildung in de weerbarstige onderwijspraktijk

8 december 2014 // 2 reacties

Jonge mensen moeten de tradities leren kennen, hun smaak verfijnen en hun creativiteit ontwikkelen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Bij dezen een reeks teleurstellende ervaringen die ik opdeed in het jaar dat ik filosofielessen gaf aan de eerste twee klassen van het vwo. [...]

Red de vreemde talen!

8 december 2014 // 2 reacties

Een jaar voor het eindexamen waren we zonder pardon door de schoolleiding uit de Duitse les gegooid. De docent wist raad: ‘Ik stel voor dat jullie iedere woensdagmiddag na schooltijd naar mijn lokaal komen; dan geef ik jullie van half vijf tot zes uur les. Ik zorg wel voor de nodige versnaperingen.’ [...]

Leraren als mislukte idealisten

8 december 2014 // 0 reacties

In de Nederlandse lerarenromans zijn de aanhangers van Bildung dun gezaaid. Daarbij loopt het met deze leraren, zowel privé als op school, doorgaans slecht af. Het zijn allemaal taalleraren die Bildung als een humanistisch vormingsideaal zien, waarin de literatuur het belangrijkste element vormt. [...]

Computer op school?

1 maart 2014 // 0 reacties

door Hans Duijvestijn Vijftig jaar geleden was onze nieuwe docent wiskunde stomverbaasd dat wij, leerlingen van 5 gym, nog nooit met een rekenliniaal hadden leren werken. [...]

De w in het vwo

1 maart 2014 // 0 reacties

door dr. Gijs Rommelse en dr. Urs Wyder (o.a. docent geschiedenis respectievelijk natuurkunde aan het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp) Ten aanzien van het voorbereidend [...]

VO-Raad: fact-free politics

1 maart 2014 // 0 reacties

In december 2012 luidde Sjoerd Slagter, toen nog voorzitter van de VO-Raad, de noodklok. Het water stond de schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs tot aan de lippen. Waar of zwaar overdreven? [...]
1 2 3