onderwijs

Verdwijnt extra geld voor docenten in een bodemloze put?

19 januari 2016 // 11 reacties

In 2013 stelde de overheid honderden miljoenen beschikbaar voor docenten. Maar dit geld is grotendeels op de bank blijven staan, en de beloofde 3000 extra docenten zijn er bij lange na niet gekomen. BON biedt een analyse en een mogelijke oplossing. [...]

Mbo: neem een voorbeeld aan Duitsland

23 december 2015 // 3 reacties

Nederlandse beroepsopleidingen sluiten met hun brede aandacht voor adaptief vermogen en andere 21st century skills niet aan bij de arbeidsmarkt. Tijd om een kijkje te nemen bij onze oosterburen, waar op het ambacht gericht onderwijs uitstekende resultaten behaalt, betoogt Herman Blom. [...]

Naar een 10 voor Nederlands

23 december 2015 // 3 reacties

Het schoolvak Nederlands bevindt zich in een grote crisis. Leerlingen leren geen zaken waar ze iets aan hebben, en ze beleven evenmin enig genoegen aan het gebodene. Hoe het tij te keren? Taalwetenschapper Marc van Oostendorp heeft wel een paar ideeën. [...]

Het groot manifest der Nederlandse taal

23 december 2015 // 0 reacties

Ad Verbrugge e.a., verenigd in het Taalcollectief, publiceerden in NRC Handelsblad dit manifest, dat veel weerklank vond. Hierdoor is het toenemende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands ook op de agenda van de politiek gekomen. [...]

Verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs

23 december 2015 // 1 reactie

Onze universiteiten en hogescholen zijn massaal aan het verengelsen. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, van de taalrijkdom van studenten, en van een meer diverse oriëntatie op taal en cultuur, kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming, betoogt Ad Verbrugge. [...]

Beperk de stortvloed aan ideetjes

23 december 2015 // 0 reacties

Het onderwijs zucht onder controledwang, vindt Pier Bergsma. Ouders zouden medewerking kunnen weigeren aan afvinklijstjes en observatieschema’s op weg naar het ideale en maakbare kind. Maar dit gebeurt niet; de Angelsaksische top-downstructuur viert hoogtij. [...]

Vernieuwers vallen in herhaling

23 december 2015 // 0 reacties

Iedereen mocht voorstellen doen voor Onderwijs2032. Je hoeft echt geen visionair te zijn om op voorhand te weten dat dit een uitnodiging is aan alle zweverige, jaloerse, en bezemberijdende types om hun waanzinnigheid tentoon te spreiden, meent columnist Jeronimoon. [...]

Beschermde status leraar herstelt balans in onderwijs

24 mei 2015 // 12 reacties

Vanaf 2017 is het beroepsregister voor leraren een feit. Leraren zijn zelf eigenaar van dat register. Wie een loopbaan voor de klas ambieert, moet zich registreren en wordt geacht zijn vak bij te houden. Een goede zaak, vindt AOb-voorzitter Walter Dresscher. [...]

Leve de geesteswetenschappen!

24 mei 2015 // 1 reactie

De strijd van de studenten tegen de teloorgang van de geesteswetenschappen gaat filosofiedocent Martien Schreurs bijzonder aan het hart, omdat deze strijd ook gaande is aan zijn Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. [...]

Kleinschaligheid loont in het mbo

24 mei 2015 // 2 reacties

Uit de JOB-monitor blijkt al jaren hetzelfde: in het mbo doen de kleine scholen en vakscholen het beter dan grote scholen. Studenten aan vakscholen zijn over de hele linie tevredener dan die aan roc's en aoc's. Toon Rekkers vat de onderzoeksresultaten voor u samen. [...]

Hoe een excellente school ten onder ging

24 mei 2015 // 15 reacties

Ton Bastings recenseert 'Mannen van Maasoord' van Lein van der Wulp. In deze vlot geschreven roman worden hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs zoals schaalvergroting en afnemende autonomie van docenten becommentarieerd. [...]

Examencijfers uit de hoge hoed

24 mei 2015 // 3 reacties

Bij een aantal centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt de computer gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid om de examenvragen geheim te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Rekentoets. Een kwalijke zaak, meent wiskundedocent Karin den Heijer. [...]

De fopacademici van de lerarenopleiding

24 mei 2015 // 0 reacties

Aafke Romeijn beschrijft haar ervaringen met de universitaire lerarenopleiding: eindeloze portfolio’s, zelfreflectieverslagen, huilende studenten en overspannen docenten. ‘Verstand op nul, vooral niet te kritisch zijn en een jaartje doorbijten; dan is het allemaal voorbij.’ [...]
1 2 3 4 5