onderwijs

Een man op de pabo

2 februari 2017 // 6 reacties

Wat leer je nu daadwerkelijk op de pabo? Knutselsessies en kinderachtige toneelstukjes te over, maar aan de kennisoverdracht schort het nogal. Dit is een van de oorzaken van het mannentekort in het basisonderwijs. Mark van der Veen heeft wat suggesties ter verbetering. [...]

Het schoolvak Nederlands is een schrale cursus

2 februari 2017 // 1 reactie

Al jaren staat het schoolvak Nederlands in een kwade reuk. Toch lijkt er weinig te veranderen, alle publicaties en manifesten ten spijt – terwijl het met enkele eenvoudige ingrepen al zoveel beter kan, betoogt Peter Kortz. [...]

Langer naar school, minder leren

2 februari 2017 // 1 reactie

Men moet steeds langer doorgaan in het onderwijs om zich te onderscheiden. En steeds meer ouders willen een hoge opleiding voor hun kinderen, waardoor het niveau steeds verder daalt, betoogt J.C. Traas. [...]

Burgerschap onderwijzen? Begin er niet aan!

2 februari 2017 // 1 reactie

Enkele jaren geleden heeft Engeland geëxperimenteerd met de verplichte invoering van het vak burgerschap in het onderwijs. Het was geen succes, meent Marianne Talbot, dus dit voorbeeld verdient geen navolging. [...]

Een leven lang leren: retoriek versus de praktijk

2 februari 2017 // 1 reactie

Nederland heeft sinds tijden de mond vol van 'een leven lang leren'. Maar komt er in de praktijk wel iets van terecht? Neen, betoogt Herman Blom. Een kijkje bij de oosterburen leert ons hoe het ook kan. [...]

Waarom BON uit de Onderwijscoöperatie stapte

2 februari 2017 // 0 reacties

Op 27 oktober heeft BON na rijp beraad besloten uit de Onderwijscoöperatie te stappen. Na jaren van frustratie over het functioneren van de organisatie, waarbij er ondanks herhaaldelijk aandringen niets veranderde, was de maat vol. [...]

Onderwijs als verdienmodel

2 februari 2017 // 1 reactie

Steve Jobsscholen, Onderwijs2032, het lerarenregister – het zijn volgens columnist Jeronimoon allemaal gouden kansen voor handige jongens om lekker te cashen. Met goed onderwijs hebben deze zaken weinig te maken. [...]

iPad-scholen: verfrissend met een bittertje

19 mei 2016 // 6 reacties

Maurice de Hond nam een aantal jaar geleden het initiatief tot oprichting van zogeheten iPad-scholen. Hoe gaat het eraan toe op zo'n school? Karin den Heijer nam een kijkje. [...]

Onderwijs2032: Nieuw Babylon nog steeds in aanbouw

19 mei 2016 // 4 reacties

Hoe komt het toch dat een groot deel van de Nederlandse elite de waarde van kennis ontkent en de ene na de andere mislukte onderwijsvernieuwing steunt? Sebastien Valkenberg legt een verband met een boek van historicus James Kennedy. [...]

Stop de bètaficering van de sociale wetenschappen

19 mei 2016 // 3 reacties

De sociale wetenschappen proberen de bèta's na te bootsen door zo veel mogelijk in cijfers te vervatten. Gamma's met observatie, casuïstiek, beschrijving en duiding als wapens krijgen haast geen financiering meer. Ten onrechte, betoogt Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins. [...]

Beter rekenen in het mbo

19 mei 2016 // 0 reacties

Over een paar jaar gaat de rekentoets ook meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het rekenniveau van mbo-leerlingen is echter nog lang niet voldoende, en ook de toets deugt nog niet. Toon Rekkers doet een aantal aanbevelingen. [...]
1 2 3 4 5