Student to Work “Vriend van BON”

Student to Work adviseert bedrijven en instellingen over de aansluiting met het onderwijs en daarmee met hun toekomstige personeel. Student to Work heeft landelijk veel contacten en heeft ook veel ervaring in het onderwijs en het bedrijfsleven, weet wat daar speelt en heeft een concept ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de student als starter op de arbeidsmarkt en zijn of haar toekomstige werkgever een goede match vormen.

De wensen van bedrijven en studenten worden al tijdens de studie zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit heeft onder andere als voordeel dat een mogelijke leegloop in het eerste jaar bij bedrijven als gevolg van een mismatch wordt geminimaliseerd. Het concept zorgt voor een duidelijke toegevoegde waarde voor zowel school, student als bedrijf of instelling. Student to Work ondersteunt bedrijven ook in het verder ontwikkelen van afgestudeerden tijdens hun eerste werkjaar.
Het steunen van BON sluit daar volgens Student to Work prima op aan.

Meer informatie over Student to Work vindt u op www.studenttowork.nl
Meer informatie over het Vrienden-initiatief van BON vindt u hier.

8 Reacties

 1. Mooi succes
  Gefeliciteerd BON met deze nieuwe vriend. Als schoolmeester kon ik het niet laten om ze te wijzen op een taalfout op hun website.

 2. Competentiegerichte BON vriend?
  Enthousiast klikte ik even door naar de website van Studenttowork. Een beetje wantrouwen wekt bij mij de Engelse naam. Ik schrok wel dat je meteen kunt doorklikken naar een competentie-verhaal. Het taalfoutje wil ik ze dan wel vergeven.
  Mijn vraag is wel even hoe kritisch BON zijn vrienden bekijkt. Of is BON een beetje eenzaam en blij met iedere vriend?

 3. Student een volwaardige medewerker
  Op de site van Student to Work lees ik onder ‘visie’:

  Tijdens de stage is de student voor u een volwaardig medewerker.

  Krijgt deze student dan ook een volwaardig salaris? En waarom noemen ze dit dan stage en is het onderdeel van een opleiding? Het is dan toch gewoon werk?

  • Co-assistenten en leraren-in-opleiding
   Ik denk even aan de co-assistenten: studenten geneeskunde die in opleiding zijn voor basisarts. Zij moeten 2,5 jaar werken (‘stage lopen’) op diverse afdelingen in diverse ziekenhuizen. Feitelijk verrichten ze gewoon arbeid – zonder de co-assistenten kon het ziekenhuis nooit zo’n productie leveren en moesten ze dure, hooggeschoolde krachten aannemen. Co-assistenten worden ook graag ingezet voor nachtdiensten, zodat de artsen zelf thuis kunnen blijven met de telefoon onder handbereik.

   Voor een beperkt deel van de tijd zijn co-assistenten daadwerkelijk ‘in opleiding’ en mogen ze met artsen meelopen, bijzondere patiënten ‘bekijken’, en groepsgewijs casussen bespreken. Maar de meeste tijd zijn ze gewoon productief, tijdens een forse werkweek van gemakkelijk 40 uur. Daarvoor krijgen ze niets betaald (ondanks hun economische waarde).

   Kortom, in deze sector is ‘in opleiding zijn’ door onbetaalde arbeid te verrichten heel gewoon. Ik vermoed dat deze stages veel efficiënter kunnen zijn, m.a.w. dat ze ongeveer even leerzaam blijven als de co-assistenten minder arbeid hoeven te verzetten. Maar ja, dat dient het belang van de werkgever niet. Zo beschouwd investeert de student gratis arbeid om aldus toegelaten te worden tot de beroepssector (en later een goed tot zeer goed salaris te kunnen incasseren).

   Ik vermoed dat een dergelijke figuur voor het onderwijs niet zou werken 😉

   • Opleiding en bijbaan
    Ik ben er glad vóór dat leerlingen stages lopen (al of niet betaald) die een onderdeel vormen van hun opleiding. Ik ben er tégen dat leerlingen vele uren bijbanen hebben omwille van het geld.
    Ik leg het nog één keer uit aan de hand van een voorbeeld:
    Een leerling van mij, laten we hem Patrick (18) noemen, moet per week 20 (les!!) uren op school zijn. Werkt daarnaast elke dag 3 tot 5 uur in een supermarkt. Stufi biedt 500 euro per maand incl. OV-kaart, de bijbaan levert zo’n 600-700 euro per maand op. Totaal 1100-1200 euro PLUS gratis openbaar vervoer.

    Welke reden heeft deze leerling (zoals velen een korte-termijndenker) om een vakdiploma te gaan halen en in zijn vak (metaalbewerker) 40 uur per week te gaan werken voor een jeugdloon van netto 599 euro en 25 cent????? Je komt elke dag moe thuis, verliest je ‘studentstatus’ en je OV-kaart.

    Als je het ‘studentzijn’op deze manier erg lang kunt rekken (bij voorkeur tot 23 jaar) dan heb je nog vijf jaar te profiteren van deze gunstige financiële voorwaarden.

    Op deze manier haal je géén diploma, maar waarom zou je. We kennen in het MBO dan ook vele studiehoppers. Ze hebben geen startkwalificatie dus moeten ingeschreven blijven staan. Als het uitblijven van prestaties te bont wordt schrijven ze zich gewoon over naar de volgende niveau 2 opleiding.

    Ook economisch gezien zijn deze bijbanen erg ongunstig. De vele jongeren die door hun lage niveau op dit ongeschoolde werk aangewezen zijn (winkelwerk, horeca, postbezorging) voor hun dagelijks brood worden weggeconcurreerd door scholieren en studenten. Deze ‘bijbaners’ zullen ook nooit via de vakbond een vuist kunnen maken voor beter loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ideaal toch voor de ondernemers? Pech voor de samenleving als geheel.

  • opleiding in baan is heel gewoon
   Op allerlei plekken is het heel gebruikelijk dat binnen een organisatie werken en opleiding samengaan. Noem het coachend leiderschap, noem het interne opleiding, noem het assistentschap, in alle gevallen gaat het om een hierarchische relatie waarin ‘productie’ en ‘opleiding’ hand in hand gaan.

   De ‘baas’ heeft in zo’n relatie twee functies tegelijk: productie draaien en de ‘leerling’ opleiden. Dat laatste lijkt misschien in tegenspraak met de doelen van een commercieel bedrijf, maar is het niet wanneer je meeneemt dat een bedrijf ook aan human resource management moet doen om succesvol te zijn. Geen core business maar wel nodig.

   Overigens wordt de hierarchie in de relatie uiteraard wel weerspiegeld in het salaris 🙂

   • Gilde
    In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in “het vak”. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel “gezel” en uiteindelijk de titel “meester” verkrijgen.

    Corgi

 4. Uitzendbureau
  Eerlijk gezegd krijg ik het idee dat ‘studenttowork’ een gewoon studentenuitzendbureau is. Studenten die tijdens hun studie (bij)banen nemen gebruiken hun studieperiode niet goed. Ze halen niet uit hun studietijd wat eruit te halen is door hun tijd aan andere zaken te besteden. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze een opleiding volgen die beneden hun niveau is.
  Bijbanen van méér dan 8 uur per week geven aan dat één van deze zaken scheef zit.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.