LOOK (voorheen RdMC)

Nu de onderwijscooperatie het omgevormde Ruud de Moor Centrum (dit is 'm: en.wikipedia.org/wiki/Ruud_de_Moor) moet gaan aansturen is deze oratie relevant:

josephkessels.com/taxonomy/term/96

Over leiderschapspraktijken in een professionele ruimte. Lezenswaardig lijkt deze oratie me zeker. Interessant is bijvoorbeeld de vraag op pagina 31 of het leiderschap wel voorbehouden is aan de persoon van bestuurder, directeur of schoolleider. Daarentegen is de passage op pagina 16 over de verantwoording met betrekking tot het gebruik van professionele ruimte in een akkoord tussen OC&W en de VO-raad ronduit ergerlijk. Is dit een vorm van politieke correctheid? Over gedoogsteun gesproken, hoe lang, door wie en voor wat wordt de VO-raad nog als serieuze partner gezien? Voor niks en door niemand toch meer als dit kabinet straks echt naar huis is? Kijk nog eens verder hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/comment/38368

VO-raadvoorzitter Sjoerd (ook CDA) Slagter roept: "We zijn een macht waar rekening mee gehouden moet worden."  Sjoerd zit op de eerste rij bij de CBEgroup: www.youtube.com/watch?v=qMMetJ7SuO8&feature=relmfu (binnenkomst van Keetje Kervezee op 62 seconden). Dat ook de machthebber van CBEgroup het bruin bakt is inmiddels bekend:

CBE-group over BON: Bruinhemden

Hoe stelt LOOK zich op als de vingers op de zere plekken worden gelegd? Heeft LOOK relaties met de CBEgroup?  Kijk uit, dit is niet zo maar een vraag. Een invoering van het lerarenregister op basis van Competentie Gericht Onderwijs en Het Nieuwe Leren, zoals ook de OC&W-top het lang wilde, is via de moederborst van OC&W een schier oneindige bron van inkomsten voor haar offspring bij de feestende CBEgroup:

In de oratie van Kessels zien we nu weer de grote namen van CGO en HNL voorbijkomen, en bepaald niet ten afscheid. Uit beleefdheid? Gaat straks het roer wel om? Ik weet het niet. Draaikonterij genoeg in onderwijsland:

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/waar-draaikonterij-al-niet-goed-voor

Er is alle reden om sceptisch te blijven over het bestaansrecht van RdMC nieuwe stijl. RdMC, de voorloper van LOOK, was een belangrijke kostenpost was op de begroting van SBL, de Stichting Beroepskwaliteit Leraren, de geimplodeerde voorloper van de onderwijscooperatie. Die kostenpost heette Leraar 24:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/wat-de-opbrengst-van-leraar-24

9 Reacties

 1. Hoe blijf je wakker?

  Ik heb de oratie zojuist proberen te lezen, maar had moeite er mijn aandacht bij te houden. Zo'n verhaal vol met referenties over abstracte concepten die in mijn ogen nodeloos ingewikkeld zijn en de praktijk nooit zullen dekken. Ik bedoel de praktijk van de manager op school die is opgeleid tot manager en niet kan functioneren als een voorbeeldig leider. Dat allemaal geschilderd in zinnen waarin vooral vaak de woorden "professionalisering van de docenten" vallen. Kennelijk vanuit een beschreven beeld van hoe een professionele docent er uit zou moeten zien. Ik krijg daar uitslag van. Ik ken hele goede docenten die enorm van elkaar verschillen en het zoeken naar een generiek kenmerk dat ieder van hen als professional bestempelt leidt noodzakelijk tot onzinnige abstracties, zoals de 7 sbl competenties. 

   

  Kan een school ook gewoon een rector en twee conrectoren hebben? Is dat hele gedoe met verschillende managementstheorieën niet vreselijk achterhaald (zie ook "Managen, wat een onzin" van Jos Verveen in NRC van afgelopen zaterdag)? Ik stel de inhoud van deze oratie niet ter discussie, de man zal vast de literatuur hebben bijgehouden, ik stel het vakgebied dat zich met managementstheorieën en leiderschap bezig houdt ter discussie. 

   

  Maar ja, misschien ligt het aan mezelf dat ik bij dergelijke onderwerpen binnen 5 minuten wegdroom in beelden van Theo Thijssen en mijn eigen rector vroeger, dhr H.J.J. Piket. Ik ben vast niet modern genoeg. Het aardige is dat "Piket", zoals we hem destijds noemden, want een voornaam wist niemand, die had hij ook vast niet, destijds beslist niet modern was. Ik heb wel uitermate mooie herinneringen en uitstekend onderwijs ontvangen, maar ben geen "professionele leraar of professionele manager tegengekomen.

 2. Joost, wat is precies de

  Joost, wat is precies de relatie tussen de onderwijscooperatie en LOOK? Wie heeft besloten dat die relatie er moet zijn? Gaat er geld van de onderwijscooperatie naar LOOK?

   

  Als ik kijk waar LOOK onderzoek naar zegt te doen (zie hier) dan denk ik: dit is precies waar we niet op zitten te wachten.

  • LOOK

   Wel Mark, in het bestuur van SBL heb ik destijds geroepen dat RdMC weinig bestaansrecht heeft. Aanleiding was de enorme geldverspilling aan Leraar 24 en al die vage filmpjes. Allemaal dure lucht. Kennelijk zou een omgevormd RdMC wel bestaansrecht hebben. Ik betwijfel dat. De formule die bedacht is lijkt dat onder de hoede van de onderwijscooperatie het wel goed komt met RdMC nieuwe stijl: LOOK. 

   In deze oratie zie ik veel namen waar wij vraagtekens bijzetten, zeg maar de hoogleraren in www.beteronderwijsnederland.nl/node/7948 die zich niet als rekenexpert voordoen, maar wel dat schandelijke pamflet ondertekend hebben. Ik heb geen fut om de oratie nu te lezen. Een passage van grote zorg noem ik hierboven in de blog. De rol van de VO-raad.

   • RdmC

    Het RdmC is destijds ontstaan uit een politieke deal. Er dreigde en flinke korting voor de OU en Thijs Wöltgens (voorzitter OU) is toen gaan praten met OCW. Daar is uitgekomen dat het RdmC een oppdracht zou krijgen om zij-instromers te helpen. Dat was destijds een "innovatie"' bedoeld om het lerarentekort weg te werken. En (ook) deze innovatie mislukte omdat de ene na de andee zijstromer het hazenpad koos.

    Dus moest er begeleid worden en de OU met expertise in begeleiding op afstand was de aangewezen organisatie. Dan kon Thijs ook tevreden naar Heerlen terug. Iedereen blij. Dat de OU NIETS van onderwijs wist, geen onderwijs gerelateerde vakken bestudeerde en dat men nooit leraren had gezien laat staan begeleid deed er kennelijk weinig toe. Dus werden uit de OU overal en nergens mensen bijeen gesprokkeld die samen het RdmC vorm gingen geven,

    Nu is er kennelijk fase2 (of 3 of?), maar er moet weer iets anders met het RdmC.

    Leve de innovaties. Jank!

 3. Onderwijs moet proefmens vrij!

  Als ik dat lees, dan voel ik me een proefkonijn in het lab van de intensieve vernieuwingsindustrie. Hoe zorgen we voor de omstandigheden waardoor de konijntjes het beste door de vooraf bepaalde hoepel springt?

  Citaat: We willen inzicht krijgen rol van motivatie in het slagen of mislukken van innovatie- en professionaliseringsprojecten

   

  Kennelijk is motivatie belangrijker dan de kwaliteit van het innovatieproject. Dat laatste is namelijk geen vraag, Wat wij willen is goed, maar die ver ^%$% leraren zijn zo ongemotiveerd. Hoe krijgen we dat nou beter voor elkaar? 

  Ik ken het antwoord wel: laat de leraren vrij in de keuze van hun eigen scholing. Stop met innovatieprojecten,maar faciliteer als een docent of een sectie zelf iets wil doen. Maar ja, met eenvoudige antwoordfen blijven de jongens en meisjes bij LOOK niet aan het werk. 

  Mijn uitslag verergert.

   

  Onderwijs moet proefmensvrij!

   

 4. Verander de woorden

  De ellendige pre-occupatie met leiderschap. Had ik eerst een LEIDINGgevende (mag je een cadeautje ook weigeren?), nu wordt ik kennelijk gevormd door mijn vormgevende?

  "In feite vraagt de kwaliteitsverbetering van het onderwijs om een nieuwe vorm van leiderschap dat sterk verbonden is met de uitoefening van het leraarsberoep. Leiderschap heeft betrekking op het vermogen om invloed uit te oefenen op het handelen van anderen, om zo de gewenste resultaten te bereiken (Yukl, 2002). Leiders doen dat door de doelen, de motivatie en de activiteiten van anderen te helpen vormen en daarbij ondersteuning te geven. Het is een vorm van persoonlijke invloed uitoefenen om zo verandering teweeg te brengen. Deze opvatting is onder andere ontleend aan Cuban (1988) die hiermee een onderscheid probeert te maken tussen leiderschap en management"

   

  Misschien is het mijn gevoeligheid, maar hoezo ondersteuning geven? Moet mijn leiding/vorm/motivatie/ondersteuning-gevende niet gewoon zorgen dat de gebouwen de financieën en de roosters in orde zijn? 

  .

 5. de oratie van Kessels

  Bladerend door de oratie komt deze op mij toch weinig concreet over, maar ja, ik ben een beta. Leuk die mieren op pagina 12 (zie ook www.few.vu.nl/~rplanque/) maar heeft het er echt wat mee te maken? Mozes op de voorkant? Ook een beetje vergezocht. En laten we wel wezen, als er EEN reden is om Charles Heston in onderwijsverband te noemen, dan is  het wel in de context van alle dodelijke schietpartijen op scholen aan de overkant.

 6. Inmiddles zijn we terug bij

  Inmiddles zijn we terug bij af met de Onderwijscooperatie. Laten we het maar weer SBL noemen.

 7. Morgen is het Valentijnsdag.

  Morgen is het Valentijnsdag.

  Krijgen Joost Kentson, zijn flippers en dat O2032-clubje hun zin en wordt een gemankeerd #lerarenregister tegen beter niet willen weten in ingevoerd?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.