Onze brief aan de informateur

9 september 2017 redactie 6

Nu de formatie van het nieuwe kabinet in een vergevorderd stadium lijkt te verkeren, wil ik namens de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) nog graag enkele aanbevelingen doen met betrekking tot het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet.

broken-egg-1542921_450x200.jpg

O2032 overleg geannuleerd

15 februari 2017 redactie 6

Goed nieuws: het Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie van OCW over de Onderwijs2032 plannen van de staatssecretaris is geannuleerd. Tezamen met onder andere […]

please-register-1257551_450x200.jpg

BON en het lerarenregister

5 oktober 2016 redactie 0

Binnenkort wordt het lerarenregister in de Tweede Kamer besproken. BON heeft zich binnen de Onderwijs Coöperatie altijd ingezet voor een lerarenregister dat van, voor en […]