Dossier Aansluiting VO-HO

Het hoger onderwijs heeft de afgelopen jaren gemerkt dat de kennis en vaardigheden van de instroom veranderd is. Een overzicht van uitspraken.

 • lievemaria.nl: studenten in exacte vakken klagen dat ze bij het VWO onvoldoende wiskunde hebben geleerd
 • NRC 26 oktober 2005: Eerstejaars studenten weten steeds minder, klagen docenten op de universiteit. In Twente is men begonnen met bijspijkercursussen wiskunde.
 • TU Eindhoven, evaluatie van ingangstoets Rekenvaardigheden in het academisch jaar 2004/5
 • TU Eindhoven, onderzoek naar aansluiting VWO-WO onder studenten Werktuigbouw en Biomedische Technologie (2004)
 • VU Amsterdam, analyse van aansluitingsproblematiek wiskunde VWO-WO door prof. Jan van de Craats (2006).
 • 3TU, inventarisatie praktische problemen m.b.t. wiskunde eerstejaarsstudenten (2006).
 • SURF-conferentie, presentaties ‘Wiskunde voorkennis voor het hoger onderwijs’ (2006).

Als onderbouwing dat ‘het niveau gedaald is’, in ieder geval in de algebra:

4 Reacties

 1. Lievemaria.nl
  Op lievemaria.nl kijk ik niet meer, heb er indertijd ook wat op gezet, maar het stikt nu van de obscure links, of die moeten weer verwijderd zijn. Ik houd mijn pc liever schoon.

 2. Wiskunde aansluiting
  Bij mijn werk tbv. de aansluiting in 2001-2003 aan de VU viel me op dat -naast slechte algebraische vaardigheden- universiteiten amper op de hoogte waren van de nieuwe eindtermen in de Tweede Fase. Natuurlijk kun je je eigen instapeisen formuleren, maar per definitie verwachten dat studenten iets kunnen wat niet in het programma zit, een programma dat mede door “deskundigen” uit het HO (wie dat ook mogen zijn) was vastgesteld, is wat kortzichtig.

  • Is een onderschat probleem
   Dat is inderdaad een onderschat probleem, maar helaas in mijn ogen niet gemakkelijk op te lossen. De diversiteit van de instroom wordt in ieder geval in het HBO de laatste jaren steeds groter.
   Deeltijders met 21+ regelingen of diploma’s van vele jaren geleden en aanwas vanuit MBO en HAVO en hoger.
   En “onderwijs op maat” staat in grote letters op de reclamefolders, maar wordt vaak nauwelijks waargemaakt. Een opleiding die veel studenten trekt stelt hoge eisen (soms zelfs zonder dat dat feitelijk een wettelijke basis heeft) en zodra de aantallen studenten teruglopen worden de toelatingseisen verlaagd. Die wijzigingen zouden evenzovele wijzigingen van het curriculum moeten betekenen, maar dat wordt niet gedaan. Vandaar de neiging om de lat te laten zakken, zodat je je vingers niet te veel brandt aan studenten met gebrekkige voorkennis.
   Ik pleit dan ook voor een langdurig vastliggende lijst van wiskunde die de leerlingen goed moeten beheersen en de veranderingen daarin zeer te beperken. Alle zogenaamde dynamische aanpassingen zijn slechts schijn, kosten en berg aan overhead en (valse) voorlichting en zijn inhoudelijk meestal sowieso niet doordacht.

  • Re: wiskunde aansluiting
   De universiteiten hebben inderdaad te weinig aandacht besteed aan het doorgronden van de inhoudelijke aanpassingen in het VO bij de invoering van de tweede fase, ze waren teveel met zichzelf bezig. Ik heb dat mijn hoogleraren wel kwalijk genomen (ik ben van net voor de tweede fase en was studentassistent toen de tweede fase leerlingen binnenkwamen).

   In 2001-2003 was de aansluiting overigens beter dan dat hij nu is. De algebraische vaardigheden zijn nu nog veel slechter. In mijn laatste jaar in Nederland (2005-2006) was er met de binnenkomende eerstejaars weinig meer aan te vangen: ze liepen werkelijk altijd vast op de algebra. Dat hadden ze zelf overigens ook heel goed door…

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.