Geen enkel voordeel van verengelsing

Nu de Nederlandse politici zo overduidelijk hebben laten merken absoluut niet in de Nederlandse taal en haar positie geïnteresseerd te zijn (Engelse les op de basisschool uitbreiden, tweetalig VWO toestaan, het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal op het eindexamen testen door een meerkeuzentoets, geen beperkingen stellen aan het gebruik van Engels op Universiteiten en Hogescholen, het verzot zijn op het zelf gebruiken van Engelse uitdrukkingen en internationale begrippen in die taal) zou je verwachte dat de overheid met volle kracht zou inzetten op het stimuleren van speciale gesubsidieerde scholen die opleiden voor het Internationaal Baccalaureaat. Nu, mag je als leerling die opleiding slechts in plaats van Nederlands VWO volgen als je door afstamming of werkomstandigheden van je ouders minder sterk aan Nederland gebonden bent. Nederland kan moeilijk volhouden dat zijn eigen VWO-probeerseltjes beter zijn dan deze internationaal hooggerespecteerde opleiding. Te meer niet omdat het juist zo veel belang hecht aan internationale ratingen zoals die bij voorbeeld tot uitdrukking komen OESO-scores.

Maar toch valt het voorlopig niet te verwachten dat Nederland vrij baan maakt voor het oprichten van gesubsidieerde scholen die opleiden voor dat Baccalaureaat. De politici zullen zeggen dat zo de op- en af-stroming in gevaar komt of de sociale cohaesie zo niet langer bevorderd wordt. En misschien zullen ze zelfs durven te zeggen dat het met ons VWO slecht gesteld is en dat het kwaliteitsverschil tussen VWO en internationaal Baccalaureaat dan pijnlijk zichtbaar en dat het halen van de 50% hoger opgeleiden zo een lachertje wordt. Maar wat ze ook zullen zeggen, ze zullen nooit erkennen dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes met goed betaalde banen in het onderijs willen beschermen. Je weet maar nooit of je die zelf ooit nodig zult hebben. Aux laternes, die politici

1 Reactie

  1. Dat Engels als voertaal op

    Dat Engels als voertaal op school niets toevoegt, behalve in bijzondere gevallen, is juist. Maar het probleem is veel groter: het merendeel van de docenten die andere vakken doceren dan het Engels zelf, spreken de taal slecht en dat werkt door bij hun leerlingen/studenten.

    Juul Muller (gep. docente Engels, native speaker)

     

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.