Soeraja en de staartdeling

30 september 2010 Onderwijsgek 15

Soeraja was een leuke meid die in het tafelgroepje vooraan in de klas zat. Dit was het laatste jaar op de basisschool, volgend jaar zou ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Niet naar de havo of het vwo, zoals de meeste van haar klasgenootjes, maar naar het vmbo-k. Soeraja had moeite met de leerstof, maar bleef altijd vrolijk en was een echte doorzetter.
Toen ik de rekenles wilde starten met een instructie over het delen van grote getallen, pakte ze haar spullen op en liep de klas uit. Ik zette de klas aan het werk en liep haar achterna de gang op. Daar zat ze met een dikke map werkbladen helemaal alleen aan een tafel.

Realistische rekenles

21 mei 2010 Onderwijsgek 3

Vandaag mag ik invallen in groep 7 en dat is een leuke afwisseling naast mijn baan in groep 3. De rekenles van vandaag is een les zelfstandig werken. Daarom kijk ik even naar de instructieles van gisteren. Wonderbaarlijk genoeg worden hier andere dingen in behandeld dan vandaag aan de orde komen: procenten, inhoudsmaten, oppervlakte en geldrekenen.
Veel onderwerpen voor één les. Ik besluit de les van vandaag toch maar te starten met een klassikale instructie door van iedere opdracht één som samen te maken.

Samen bekijken we de eerste opdracht:

Ik heb 6000 asters.
15% ervan overleeft het niet.

Dikke leraren

1 september 2009 Onderwijsgek 6

De handleiding van mijn leesmethode bestaat uit meer dan 600 bladzijden. Per dag staat er uitgebreid beschreven wat de leerkracht moet zeggen en doen. Als je de handleiding precies volgt, leren de kinderen veilig lezen.
Leerkrachten basisonderwijs dreigen steeds afhankelijker te worden van methodes. Alles wordt hen voorgekauwd. Het zicht op het leerproces wordt hen hierdoor ontnomen. Hiermee verdwijnt ook de mogelijkheid om succesvol te kunnen ingrijpen in het leerproces van de leerlingen. De leerkracht wordt steeds dunner en de methode steeds dikker.

Als je echter vanuit het proces werkt, ben je veel minder afhankelijk van de methodematerialen. Je kan dan alles gebruiken dat in het proces past. Hiervoor is wel een stevige kennisbasis bij de leerkracht vereist.