Geen afbeelding

Pygmalion/Wineburg

27 december 2011 wsmitharmelen 0

Pygmalion heeft meerdere malen dit forum bezocht. Met weinig vrucht.
Eraan ten grondslag ligt de self-fulfilling prophecy. Iemand roept dat een bank niet deugt en vervolgens gaat die gezonde bank door de gevolgen van die mededeling failliet. Geleerden construeren een onderbewustzijn en al snel er is een medisch-specialisme nodig voor de lijders eraan.
Als een foute notie maar door genoeg mensen wordt gedeeld kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn en reëel, daar komt het op neer. Het is dus eerst en vooral zaak foute noties te bestrijden.

Geen afbeelding

Bill Banning als Pygmalion

15 oktober 2009 cornelis verhage 10

Bill Banning als Pygmalion

Men dient altijd grote argwaan te hebben ten opzichte van degenen die bepaalde onderwijskundige ideeën aan de man proberen te brengen met de mededeling dat (onderwijskundig) onderzoek de juistheid daarvan heeft aangetoond. Dat geldt ook voor het verhaal van dhr Banning op de website van BON, ‘Pygmalion en de rol van verwachtingen van leraren’, 9 oktober 2009.
Daarin doet drs.Bill W.J.M. Banning een beroep op leraren om vooral positieve verwachtingen te hebben van hun leerlingen. Immers, middels het zg. Pygmalion effect zou dit ook leiden tot betere prestaties van leerlingen, terwijl, waar leraren die gunstige verwachtingen niet hadden, ook de resultaten minder waren.

Geen afbeelding

Alweer een Avond van het Onderwijs

6 oktober 2010 wsmitharmelen 5

Alweer een Avond van het Onderwijs.
NTR, 5 Oktober 2010

Sinds 1 september 2010 zenden NPS, Teleac en RVU hun programma’s onder de vlag van NTR uit. Aha, een fusie!
“De programma’s van de NTR kenmerken zich door kwaliteit, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en creativiteit. Programma’s met inhoud, die inspireren en een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mensen.”
Tot zover de website van de NTR. Een offer I couldn’t refuse en er was toch geen Foeballe.

Geen afbeelding

Twee linkse coryfeeen

24 oktober 2009 wsmitharmelen 49

Vandaag, zaterdag 24-10-2009 staat er in NRC-H een ingezonden brief van mevrouw S. Dijksma, iemand die ik niet hoef voor te stellen.
Eerst verwijst ze naar Geert Mak. Die heeft geschreven dat het van scholen al knap is dat de zonen van boerenhulpen en grondwerkers ”de wereld een beetje kennen, redelijk kunnen rekenen en de Leeuwarder Courant kunnen lezen”.
Dat Mak oppervlakkig is wist ik, zijn hoogmoedswaan is nieuw voor me.