1. De maatschappij verandert, dus … het onderwijs moet meeveranderen

Het eerste gedeelte van die zin is ontegenzeggelijk waar.
De gevolgtrekking die er achter wordt gezet is echter volkomen willekeurig en ontleent zijn pseudo-logica aan het herhalen van het woordje ‘veranderen’. Wat de gebruiker van dit argument bedoelt is bovendien méér: ‘De maatschappij verandert, dus het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting’. Als je het echter zó zegt wordt de volstrekte willekeur van de conclusie echter pijnlijk duidelijk, dus zegt men dat maar niet.

Probeer eens:
‘De maatschappij verruwt, dus ……het onderwijs moet meeverruwen’, of
‘De maatschappij verandert, dus……het menselijk lichaam moet meeveranderen’ en u begrijpt wat een absurde gevolgtrekkingen u allemaal achter ‘De maatschappij verandert, dus…’ kunt zetten.


Deze drogredenen zijn verzameld en ontkracht door BON-lid S. Stevin.

Terug naar de lijst.